Wat is papier en karton afval?

Afvalstroom papier en karton is een grote problematiek in Nederland. Elk jaar wordt er bijna één miljard ton aan papier- en kartonafval geproduceerd, waarvan de meeste niet wordt gerecycled. Slechts 27% van het papier- en kartonafval dat wordt geproduceerd, wordt gerecycled.

De andere 73% wordt gestort of afgevoerd en raakt zo in de natuur verloren. Dit leidt ertoe dat er steeds meer afval vrijkomt. Om de afvalproblematiek bij te staan, is het van cruciaal belang dat bedrijven en personen bewust worden van de situatie en de kwestie aanpakken.

De Impact van Papier- en Kartonafval

Papier- en kartonafval heeft een directe impact op het milieu. Wanneer het afval gestort of afgevoerd wordt, komt deze energie verliezend in de natuur terecht. Afval van papier en karton dat op deze manier wordt afgevoerd, gaat in de aarde verzinken, waar het in contact kan komen met water en lucht. Het afval zal zich dan oplossen in zowel lucht als water, wat leidt tot het vervuilen van het milieu.

Daarnaast is papier- en kartonafval een grote energieleverancier. Wanneer deze energie niet wordt gerecycled, verliest het een enorme hoeveelheid energie die kostbaar is voor het milieu. Om deze reden is het van cruciaal belang dat papier- en kartonafval wordt gerecycled. De energie uit papier en karton dat gerecycled wordt, kan worden gebruikt om bijvoorbeeld voedsel te produceren en dergelijke, daarnaast kunnen Nederlandse consumenten bijdragen door gebruik te maken van container bij het scheiden van dit soort afval.

Gevolgen van Papier- en Kartonafval

De gevolgen van afvalstroom papier- en karton zijn zeer zorgwekkend. In Nederland heeft de afvalstroom van papier- en karton een aantal ernstige gevolgen voor het milieu gehad. Ten eerste is het CO2-footprint van Nederland de afgelopen jaren gestegen vanwege het gebruik van papier- en kartonafval. Hoewel het doel van de Nederlandse overheid is om de CO2-uitstoot van bedrijven te verminderen, wordt deze stijging gretig veroorzaakt door papier- en kartonafval.

Verder is het zeer zorgwekkend hoeveel bomen er jaarlijks voor papier- en kartonproducten worden gekapt. Er is vele hectares bosland vernietigd in Nederland als gevolg van de afvalstroom van papier- en karton.

Hiermee is het aantal leefgebieden voor planten en dieren enorm afgenomen. Bomen zijn essentieel voor het milieu omdat ze koolstofdioxide opnemen en zuurstof vrijmaken. Het is belangrijk dat Nederlanders bewust worden van deze kwestie en de toegenomen bijdrage aan het kappen van bomen.

Welke andere afvalstromen zijn er nog meer?

Er zijn in Nederland nog een heel aantal andere afvalstromen die dagelijks worden verwerkt, wil je daar meer over weten? Dan raden we je aan om de volgende gidsen eens door te nemen zodat je meer te weten komt:

Maatregelen Tegen Afvalstroom Papier en Karton

Veel bedrijven en klanten gaan de verantwoordelijkheid niet aan om deze afvalstroom tegen te gaan en te verminderen, wat aangeeft dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de kwestie aan te pakken. Een van de maatregelen die door bedrijven en overheden kunnen worden genomen, is het introduceren van recyclingprogramma’s waarin afval van papier en karton kan worden gerecycled.

In plaats van afval van papier en karton te verbranden of te laten afvoeren, kunnen bedrijven en overheden voorkomen dat de energiebron in de natuur wordt verspild. Je kunt ook specifieke containers gebruiken, lees daar meer over in onze gids over welke container je moet kiezen om afvalstromen te verwerken.

Daarnaast kan de overheid maatregelen nemen om de afvalstroom van papier- en karton te verminderen. Dit kan worden gedaan door het instellen van strengere milieubeleid om te voorkomen dat afval van papier en karton afgevoerd wordt, zoals het instellen van strengere milieuvoorschriften voor de industrie en het verstrekken van financiële steun voor bedrijven die hun afval op een duurzame manier recyclen.

Daarnaast kunnen overheden subsidies verstrekken aan bedrijven die afval van papier en karton recycleren om hun productiegewoonten te verbeteren. Dit zou het verminderen van de hoeveelheden afvalstroom van papier- en karton aanzienlijk helpen.

Conclusie

In Nederland is de vervuiling door papier- en kartonafval een steeds groter wordend probleem. Hoewel de actie die zowel bedrijven als overheden treffen om het milieu te beschermen, waardevol is, is er nog steeds een lange weg te gaan. Om de afvalstroom van papier en karton te verminderen, moeten er maatregelen worden genomen, zoals het introduceren van recyclingprogramma’s en het bestellen van subsidies voor bedrijven die hun afval op een duurzame manier recyclen. Alleen door deze stappen te nemen, kunnen we de milieuvervuiling door papier- en kartonafval in Nederland verminderen.

Bart Veenendaal
Laatste berichten van Bart Veenendaal (alles zien)