Wat is puinafval?

Puinafval is afval dat ontstaat bij bouw- of sloopwerkzaamheden. Het bestaat vaak uit resten van bouwmaterialen zoals beton, steen, baksteen, tegels, dakpannen, hout en metaal. Puinafval kan ook afkomstig zijn van bijvoorbeeld een verbouwing, renovatie of sloop van een gebouw of object. Puinafval kan vaak worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten of voor wegenbouw of afgevoerd worden in een puincontainer.

Hoe werkt de verwerking van puinafval?

De verwerking van puinafval gebeurt meestal in een recyclingcentrum of een afvalverwerkingsbedrijf. Hier wordt het puinafval aangeleverd in bouwcontainers of vrachtwagens en eerst gesorteerd op soort en grootte. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen grote bouwpuin, zoals beton, steen en baksteen en kleiner puin zoals hout, tegels en metaal.

 • Grote bouwpuin wordt vaak vermalen tot kleiner formaat, zoals grind of stort korrels. Dit kan gebruikt worden als grondstof voor wegenbouw, betonproductie of andere bouwprojecten.
 • Kleiner puin zoals hout, tegels en metaal worden verder gesorteerd en gerecycled. Hout wordt bijvoorbeeld gebruikt als brandstof voor energieopwekking of verwerkt tot houtkorrels voor bijvoorbeeld houtsnippers. 
 • Metaal wordt gerecycled voor bijvoorbeeld nieuwe metalen producten of wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe metalen producten.
 • Sommige puin afvalsoorten zoals asbesthoudend puin, moeten speciaal verwerkt worden volgens de wetgeving, om de gezondheid van de mensen te garanderen

Kun je puin als bouwstof gebruiken?

Ja, puin kan worden gebruikt als bouwstof in diverse toepassingen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Grind en stortkorrels: grote bouwpuin zoals beton en steen worden vaak vermalen tot grind of stortkorrels. Dit kan worden gebruikt als onderlaag voor wegen en parkeerplaatsen, als drainage- of filtermateriaal of als grondstof voor betonproductie.
 2. Recyclede tegels: gebroken tegels worden vaak gerecycled tot nieuwe tegels. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden als oppervlaktebedekking voor binnen- of buitenruimtes.
 3. Recyclede houtproducten: Houten bouwstoffen zoals pallets of houten stellages kunnen worden gerecycled tot houtpellets of houtkorrels voor bijvoorbeeld houtsnippers
 4. Recyclede metalen producten: Metalen bouwstoffen zoals ijzer, koper, aluminium etc. kunnen worden gerecycled tot nieuwe metalen producten zoals nieuwe leidingen, fietsen,autos of andere producten.
 5. Recyclede kunststoffen: kunststoffen bouwstoffen zoals kunststof leidingen, kozijnen, plafondpanelen etc. kunnen worden gerecycled tot nieuwe producten.
 6. Het hergebruiken van puin als bouwstof kan bijdragen aan het verminderen van afval en het besparen van grondstoffen en energie.

Hoe kun je puinafval duurzaam inzetten?

Er zijn verschillende manieren om puinafval duurzaam in te zetten:

 • Recycling: Zoals eerder genoemd, kunnen veel soorten puin worden gerecycled tot nieuwe bouwstoffen of grondstoffen. Dit kan bijdragen aan het besparen van grondstoffen en energie.
 • Hergebruik: In plaats van puin te recyclen, kan het ook worden hergebruikt in dezelfde vorm. Bijvoorbeeld door bakstenen te hergebruiken in nieuwbouwprojecten, of houten pallets te hergebruiken voor opslag.
 • Compostering: Groenafval, zoals takken, bladeren en gras, kan worden gecomposteerd tot compost. Dit kan gebruikt worden als natuurlijke meststof voor tuinen en landbouw.
 • Verbranding: Sommige soorten puin, zoals houtafval, kunnen worden verbrand om energie op te wekken. Dit kan worden gebruikt voor verwarming of elektriciteit.
 • Afvalvermindering: Door het reduceren van het aantal afvalstoffen dat ontstaat bij bouw- of sloopwerkzaamheden, kan puinafval worden verminderd. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld het hergebruiken van bouwmaterialen of het voorkomen van overschotten.

Welke andere afvalstromen zijn er nog meer?

Er zijn in Nederland nog een heel aantal andere afvalstromen die dagelijks worden verwerkt, wil je daar meer over weten? Dan raden we je aan om de volgende gidsen eens door te nemen zodat je meer te weten komt:

Container nodig voor puinafval?

Een container kan een handige oplossing zijn voor het verwijderen van puinafval. Hier zijn enkele redenen waarom het huren van een container voor puinafval een goede keuze kan zijn:

Opslag

Een container biedt een veilige en gemakkelijke manier om puinafval op te slaan totdat het afgevoerd kan worden. Dit kan helpen om de werkruimte opgeruimd te houden en kan ervoor zorgen dat het afval niet in de weg ligt.

Transport

Containers kunnen gemakkelijk worden vervoerd en geplaatst op de locatie waar het afval ontstaat. Hierdoor kan het afval snel worden verwijderd en verwerkt.

Veelzijdigheid

Containers zijn beschikbaar in verschillende formaten, waardoor er een geschikte oplossing is voor projecten van elke grootte. Wil je meer weten? Bekijk dan de pagina over wat kost een container.

Milieuvriendelijk

Het huren van een container voor puinafval kan ook bijdragen aan een milieuvriendelijke verwerking van afval. Door puinafval op een verantwoorde manier te verzamelen en te verwerken, kan worden voorkomen dat het afval in het milieu terechtkomt. Bovendien kan het hergebruiken of recyclen van puinafval bijdragen aan het besparen van grondstoffen en energie.

Frank van Voorschot
Laatste berichten van Frank van Voorschot (alles zien)