Welke afvalstroom hoort in welke container?

Wanneer je een puincontainer gaat huren voor afval, is het van belang dat je weet welke soorten afval in welke container thuishoren. Het juist scheiden van afval is essentieel voor het behoud van grondstoffen in de kringloop. Het is belangrijk dat de afvalstromen niet verontreinigd raken, zelfs een kleine hoeveelheid kan negatieve gevolgen hebben voor de verwerking.

Als je moeite hebt met het bepalen welke container je nodig hebt voor jouw project, beschrijven wij welke afvalstromen in elke container toegestaan zijn. Zo weet je precies welke container je nodig hebt voor jouw project.

In welke container mag bouw- en sloopafval?

Afvalstromen die in een bouw- en sloopafval container mogen zijn:

 • Afval van bouw- en sloopwerkzaamheden, zoals hout, steen, metaal, kabel, leidingen, dakbedekking, tegels, en sanitair
 • Afval van verbouwingen, renovaties en onderhoudswerkzaamheden, zoals oude verf, lijm, kit, en isolatie
 • Afval van tuin- en landschap werkzaamheden, zoals gras, takken, stronken, en aarde.

Het is belangrijk om te weten dat asbest en gevaarlijk afval zoals verf, lijm, chemicaliën, batterijen, etc, niet in de bouw- en sloopafval container mogen. Deze afvalstromen moeten apart ingezameld worden.

Andere soorten afvalstromen , zoals bakstenen, betonblokken, plastic materialen, beschermfolie, papier en karton, metaalsoorten zoals ijzer en niet-ijzer, resten van bouwmaterialen, isolatie, vloerbedekking, glas en gips of beton mogen ook in de bouwafval container.

In welke container mag puinafval?

In de puincontainer mogen uitsluitend steenachtige afvalmaterialen worden gestort die vrijkomen bij sloop- en verbouwingswerkzaamheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld metselwerkpuin, bestratingspuin, betonpuin, hard gerezen restbeton, metselmortel, dakpannen en vloer- en wandtegels.

In tegenstelling tot een bouw- en sloopafval container, mogen er geen hout- of grofvuil soorten in een puincontainer worden gedeponeerd. Bij het kiezen van de juiste containermaat, dient rekening te worden gehouden met de hoeveelheid puin en de noodzakelijke tussenruimte.

In welke container mag houtafval?

Een houtafval container is speciaal bestemd voor het verzamelen van houtachtig afval, zoals dat ontstaat bij verbouwingen, renovaties, grote opruimingen of sloopwerkzaamheden. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld deuren, kozijnen en houten meubels en andere soorten die in de categorie afvalstroom hout vallen.

Welke houtsoorten mogen in de container?

Bij het gebruik van deze container is het wel belangrijk om op te letten dat niet alle houtsoorten hierin mogen worden gestort. Toegestaan zijn onbehandeld en behandeld hout, ook wel A- en B-hout genoemd. Hierbij wordt wel een maximale grootte van 10 mm voor verontreinigingen aangehouden, deze worden er door middel van een magneet uitgevist.

Hout dat hier niet in mag, is geïmpregneerd hout, ook wel C-hout genoemd, zoals schuttingen. Dit soort hout kan niet worden hergebruikt omdat bij de verwerking hiervan schadelijke stoffen vrijkomen.

Andere afvalstromen die in de houtafval container toegestaan zijn:

 • Verpakkingshout
 • Hardboard
 • Zachtboard
 • Vezelplaat
 • MDF
 • Geplastificeerde houtsoorten
 • Spaanplaat
 • Geperst hout
 • Houten meubels (zonder bekleding)
 • Geschilderd hout zoals deuren en kozijnen
 • Gelakt en gebeitst hout
 • Parket en laminaat

In welke container mag groenafval?

Een groenafval container is bestemd voor het verzamelen van plantaardig afval, zoals dat ontstaat bij tuinonderhoud. Hierbij valt te denken aan snoeihout, bloemen, bladeren, gras, haagscheersel, planten, struiken, houtsnippers, houtschors, boomstobben en boomstronken.

Er zijn echter wel uitzonderingen, zoals exotische plantensoorten als de Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw, deze mogen niet in de groenafvalcontainer worden gedeponeerd. Ook is het toegestaan om onbehandeld hout (A-hout) zoals kratten, pallets en kisten in de groenafvalcontainer te deponeren.

Toegestane afvalstromen in een groenafval container:

 • Snoeihout
 • bloemen
 • bladeren
 • gras
 • haagscheersel
 • planten
 • struiken
 • houtsnippers
 • houtschors
 • boomstobben
 • boomstronken
 • onbehandeld hout (A-hout) zoals kratten, pallets en kisten.

In welke container mag grofvuil?

Grofvuil is groot en zwaar huishoudelijk afval dat vaak vrijkomt bij grote opruimingen en verhuizingen. Het kan bestaan uit oude meubels, fietsen, gordijnen, kunststoffen en dergelijke. Ook bouw- en sloopafval mag in een grofvuil container worden gedeponeerd, echter als je veel steenachtige materialen hebt, is een puincontainer een betere oplossing.

Toegestane afvalstromen in een grofvuil container:

 • Huisraad
 • tuinmeubilair
 • zonnescherm
 • fietsen
 • steppen
 • skelters
 • ferro & non-ferro metalen
 • metselwerkpuin
 • betonpuin
 • kunststoffen
 • folie
 • papier & karton
 • A-hout & B-hout
 • restanten bouwmaterialen
 • isolatiemateriaal
 • tapijt
 • gordijnen
 • glas
 • ruiten
 • gips en gasbeton

In welke container mag dakafval?

Dakafval of puin is specifiek afval dat ontstaat bij onderhoudswerkzaamheden aan een dak. Omdat hier vaak teer in zit, dient dit afval apart te worden ingezameld in een dakafval container. Hiermee kan het veilig worden afgevoerd.

Toegestane afvalstromen in een dakafval container:

 • Dakgrind
 • Bitumineus dakleer
 • Teerhoudend dakleer
 • <5% aanhangend vuil zoals isolatiemateriaal
 • Hout
 • Zand
 • Schoorsteenpuin
Frank van Voorschot
Laatste berichten van Frank van Voorschot (alles zien)