PMD afval scheiden

PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankenkartons. Sinds de jaren 70 is de hoeveelheid afval die we produceren flink toegenomen. Er is daarom een steeds groter wordende behoefte om het afval te scheiden. Door plastic, metaal en drankenkartons te scheiden, verminderen we niet alleen de hoeveelheid afval die we produceren, maar verminderen we ook de milieueffecten ervan. PMD-afval is een snelgroeiende bron van afval, die voornamelijk wordt veroorzaakt door het gebruik van plastic verpakkingen, drinkpakken en voedseldozen. Daarnaast zijn er nog steeds veel landen die hun afval niet goed scheiden, waardoor het moeilijk can worden voor recyclingbedrijven om het afval goed te verwerken. Door PMD-afval goed te scheiden, helpen we mee om het probleem aan te pakken en kunnen we ervoor zorgen dat we minder afval hoeven te produceren en meer afval kunnen recyclen.

Hoe werkt PMD scheiden?

PMD-afval wordt meestal gescheiden in twee categorieën: plastic en non-plastic. Plastic afval kan verder worden gescheiden in een aantal verschillende categorieën, waaronder PET, PP, PE-LD, PE-HD, PVC, LDPE en HDPE. Non-plastic afval wordt meestal gescheiden in metaal- en papier/kartonafval. Bij het scheiden van non-plastic afval is het belangrijk om te weten dat er verschillende soorten glas, zoals bijvoorbeeld kwarts en borosilicaatglas, bestaan. Glazen verpakkingen mogen bij plastic of non-plastic afval terechtkomen, afhankelijk van het soort glas waar het uit bestaat.

PMD-afval kan een grote hoeveelheid energie en grondstoffen besparen als het goed gerecycled wordt. Het recycleren van plastic bijvoorbeeld, maakt het mogelijk om het afval te hergebruiken in nieuwe producten. Bij metaalrecyclage wordt het metaal afval gesmolten en vervolgens gebruikt om nieuwe metalen producten te maken. Voordeel van PMD-afval scheiden is dat het het recycleproces vergemakkelijkt, waardoor het voor recyclingbedrijven mogelijk is om meer afval te verwerken en minder afval te produceren.

Waarom is goed PMD scheiden zo belangrijk?

Goed PMD scheiden is van groot belang omdat het een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van de hoeveelheid afval die we produceren. Door het goed scheiden van PMD-afval helpen we mee aan het verminderen van de milieu-impact van ons afval. PMD-afval dat niet goed wordt gescheiden, kan niet adequaat worden gerecycled en zal eindigen in de verbranding of in de zee. Bovendien zorgen PMD-afval dat juist goed gescheiden is, ervoor dat recyclingbedrijven de materialen die ze krijgen goed kunnen verwerken en daardoor minder afval hoeven te produceren.

Daarnaast wordt PMD-afval vaak gebruikt om energie uit te winnen en is het daarom belangrijk om het goed te scheiden om ervoor te zorgen dat de gewonnen energie zoveel mogelijk wordt benut. Goed PMD scheiden zorgt ervoor dat meer materialen kunnen worden gerecycled, wat op zijn beurt resulteert in minder afval en minder schadelijke gevolgen voor het milieu.

Hoe kunnen huishoudens PMD-afval goed snscheiden?

Huishoudens kunnen PMD-afval goed scheiden door de afvalstroom zo eenvoudig mogelijk te houden. Om afval goed te scheiden is het belangrijk om vooraf vast te stellen waar verschillende producten thuis horen. Er kan bijvoorbeeld op de verpakkingen worden gekeken om te zien of het om plastic, metaal of karton gaat. Als er twijfel is over of een bepaald product bij plastic of non-plastic afval hoort, kan er altijd contact worden opgenomen met een lokale afvalinzamelaar of het recyclingsysteem in de regio voor advies. Er zijn ook een aantal apps met informatie over hoe afval goed kan worden gescheiden.

Het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat de verschillende steden en gemeenten hun eigen afvalinzamelingssystemen hebben en dat daarom ook verschillende producten in verschillende soorten afval gedaan moeten worden. Het is daarom aan te raden om de lokale afvalinzamelaar op de hoogte te stellen van wat er moet worden gerecycled. De afvalinzamelaar kan dan duidelijk maken wat precies gerecycled kan worden.

Hoe kunnen bedrijven PMD-afval goed scheiden?

Om PMD-afval goed te kunnen scheiden is het belangrijk dat bedrijven systemen inplannen voor het verzamelen en verwerken van afval. Dit betekent dat er duidelijke instructies moeten worden gegeven aan het personeel over wat er precies op welke manier gerecycled kan worden. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld specifieke afvalscheidingstegels (van verschillende materialen) installeren, waarmee het personeel het afval op ele meer gerichte manier kan verdelen. Bedrijven kunnen ook afzonderlijke containers plaatsen voor plastic, metaal, karton en glas, zodat het personeel het afval gemakkelijker kan verzamelen.

Bovendien is het belangrijk dat bedrijven duidelijke informatie verspreiden over hoe afval verzameld en gescheiden moet worden. Dit kan door middel van een informatiefolder die aan het personeel wordt gegeven, maar ook door het plaatsen van borden met informatie over hoe afval goed gescheiden moet worden. Daarnaast kunnen bedrijven ook het gebruik van recycleerbare materialen zoals papier en glazen verpakkingen aanmoedigen door een recycleprogramma te introduceren. Op deze manier kunnen bedrijven een duidelijk signaal geven dat het verminderen van afval een prioriteit is.

Conclusie

Het scheiden van PMD-afval is van cruciaal belang voor het bevorderen van milieubewustzijn. Het is belangrijk dat zowel particulieren als bedrijven hun afval goed scheiden om ervoor te zorgen dat materialen kunnen worden gerecycled en dat er zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. Door Plastic, Metaal en Drankenkartons goed te scheiden kunnen we de milieueffecten van ons afval verminderen en het recycleproces vergemakkelijken.

Frank van Voorschot
Laatste berichten van Frank van Voorschot (alles zien)